"improving organisational fit"

Welkom op de website van Faber Organisatievernieuwing

Faber organisatievernieuwing (FO) is gespecialiseerd in het wetenschappelijk onderzoek en in het ontwerp van:
- aanpakken van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken;
- organisaties die bij de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zijn betrokken.

De uitvoering van de kerntaken "onderzoek" en "ontwerp" is sterk ge´nspireerd vanuit ons "C-square"-effectiviteitsbeginsel (C2). Twee C's als voorwaarden voor effectiviteit en waarvan de eerste staat voor de mate waarin organisaties en hun representanten consistent of beginselvast zijn in de uitvoering van hun beleidsvoornemens. Met als centraal vraagstuk op welke wijze consistentie (ja zeggen en ook ja doen) in de praktijk ook daadwerkelijk is waar te maken.

De tweede "C" richt zich op de passendheid van een bepaalde aanpak of een organisatie-ontwerp bij het maatschappelijk verschijnsel waarop ze is gericht. Met als centraal contingentie-vraagstuk hoe situationele factoren kunnen worden vertaald in optimale aanpakken of organisatieontwerpen.

De inzichten die ons fundamenteel wetenschappelijk onderzoek oplevert, stellen in staat om aanpakken en organisaties te ontwerpen met een zo groot mogelijke kans op waar het uiteindelijk om gaat: het daadwerkelijk realiseren van gewenste maatschappelijke effecten.000