Over Faber Organisatievernieuwing

Faber Organisatievernieuwing is een advies- en onderzoeksbureau dat zich heeft gespecialiseerd in praktisch en wetenschappelijk onderzoek en advies van twee thema’s: consistentie en contingentie. Het eerste thema heeft alles te maken met mensen (hun beleid en hun gedrag) en het vraagstuk van ‘ja zeggen, maar nee doen’. Het tweede thema heeft de (project)organisatie (inrichting, werkwijze en resultaten) als vertrekpunt en de mate waarin die is afgestemd op de eigen opgave, en de specifieke kenmerken van de omgeving.Wij geloven in beïnvloeding die uitgaat van coalities van belanghebbenden die, afhankelijk van de spelende vraagstukken, qua samenstelling kunnen verschillen en wisselen. Wij denken dat zulke coalities alleen resultaat kunnen boeken wanneer evenwichtig aan een ieders belang wordt tegemoet gekomen. Gemeenschappelijke belangen zijn ideaal als vertrekpunt voor effectieve aanpak, maar in de praktijk niet altijd te verwezenlijken. Meer dan ‘in het lang praten over gewenste gemeenschappelijkheid', geloven wij in een snelle concrete aanpak met als uitgangspunt wat ieder daarbij op zich aan baten ziet.

Het hangt sterk af van het voorliggende vraagstuk welke belanghebbenden bij de aanpak dienen te worden betrokken en wat hun meest effectieve rol is. Integraal beleid is geen oplossing voor alle "kwalen". Integraliteit is ook niet een soort ideologie. Sommige situaties laten zich het best integraal aanpakken, andere vragen gewoon om slagvaardig optreden van één partij.

Veranderen van mensen beperkt zich vaak tot aandacht voor uiterlijk gedrag (‘hoe kom ik over’). Vernieuwing is het ter discussie stellen en vervangen van de mechanismen waaruit het gedrag voortkomt (‘hoe ben ik’). Mensen die daarvoor kiezen vinden inspiratie, houvast en zekerheid in zichzelf. Als basis voor kwaliteit van werk, samenwerking en organisatie. Zij benutten hun omgeving als voorwaarde voor niet vrijblijvende persoonlijke ontwikkeling. Wij begeleiden hen en hun organisaties in die ontwikkeling door onderzoek, coaching en advies.Het maakt ons àlles uit of we voor het Openbaar Ministerie of een gemeente werken dan wel voor een ‘koekjesfabriek’. Wij gaan voor werk dat ‘er toe doet’ en voelen ons bijzonder verbonden met maatschappelijk relevante onderwerpen als welzijn en veiligheid. Wij zien de mensen en organisaties die zich richten op het beïnvloeden van daarmee verband houdende ontwikkelingen als onze belangrijkste opdrachtgevers. Voorbeelden daarvan zijn:

gemeenten, provincie en rijk;
instellingen voor jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening, verslavingszorg, cultureel werk;
justitie, politie, reclassering en OM;
gezondheidszorg en onderwijs.Een schaap met vijf poten...
...blijft een schaap

Wij zoeken een: onderzoeker/adviseur

De functie
Als onderzoeker verricht u kwalitatief en kwantitatief sociaal wetenschappelijk onderzoek. Uw onderzoeksveld betreft hoofdzakelijk het beleid, de besturing en inrichting van organisaties en hun omgeving. U rapporteert onderzoeksbevindingen, deelt en verrijkt die samen met uw collega’s en vertaalt ze in veelzeggende conclusies en aanbevelingen. U legt contacten ter verwerving van nieuwe opdrachten. U past de onderzoekskennis toe in concrete adviestrajecten.

Functie-eisen
Uw verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken staan borg voor een integer en tegelijkertijd diepgravend optreden. Een meer dan gemiddelde belangstelling voor de mechanismen die ten grondslag liggen aan structurele organisatievraagstukken zijn voor u kenmerkend. Vanzelfsprekend beschikt u over een goede en aantoonbare schrijfvaardigheid. Het eventueel werken in het buitenland ziet u als een kans voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Uw kennis en ervaring bewegen zich op academisch niveau en zijn opgedaan door middel van onderzoek of van leidinggevende of beleidsmatige werkzaamheden. Kennis van beleid en organisatie binnen de sector rechtshandhaving strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
FO kent ruime mogelijkheden voor het werken in deeltijd en biedt flexibele arbeidsvoorwaarden. De salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met ir. A.A.A. van Nunen, tel. 0412-696464. Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van uitgebreid CV kunt u richten aan Faber organisatievernieuwing b.v., t.a.v. mevr. C. la Roi, Vlinderhof 13, 5345 JX Oss.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
000